На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 350,88 лв. 1052,65 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 266,53 лв. 1066,13 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 182,28 лв. 1093,71 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 126,28 лв. 1136,56 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 98,33 лв. 1180,02 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 81,59 лв. 1223,78 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 70,58 лв. 1270,53 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 56,81 лв. 1363,44 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 48,78 лв. 1463,54 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 43,43 лв. 1563,63 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 39,77 лв. 1670,33 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 37,10 лв. 1780,62 лв. 31,92% 37,01%