На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 345,96 лв. 1037,89 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 262,80 лв. 1051,19 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 179,73 лв. 1078,38 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 124,51 лв. 1120,63 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 96,96 лв. 1163,48 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 80,44 лв. 1206,63 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 69,60 лв. 1252,72 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 56,01 лв. 1344,33 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 48,10 лв. 1443,03 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 42,83 лв. 1541,72 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 39,21 лв. 1646,92 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 36,58 лв. 1755,66 лв. 31,92% 37,01%