На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 318,92 лв. 956,76 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 242,25 лв. 969,02 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 165,68 лв. 994,08 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 114,78 лв. 1033,03 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 89,38 лв. 1072,53 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 74,15 лв. 1112,30 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 64,16 лв. 1154,79 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 51,63 лв. 1239,24 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 44,34 лв. 1330,22 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 39,48 лв. 1421,20 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 36,15 лв. 1518,18 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 33,72 лв. 1618,42 лв. 31,92% 37,01%