На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 300,30 лв. 900,91 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 228,11 лв. 912,46 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 156,01 лв. 936,05 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 108,08 лв. 972,73 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 84,16 лв. 1009,93 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 69,83 лв. 1047,38 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 60,41 лв. 1087,39 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 48,62 лв. 1166,90 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 41,75 лв. 1252,58 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 37,17 лв. 1338,25 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 34,04 лв. 1429,56 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 31,75 лв. 1523,95 лв. 31,92% 37,01%