На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 290,82 лв. 872,46 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 220,91 лв. 883,64 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 151,08 лв. 906,49 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 104,67 лв. 942,02 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 81,50 лв. 978,03 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 67,62 лв. 1014,30 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 58,50 лв. 1053,05 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 47,09 лв. 1130,05 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 40,43 лв. 1213,02 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 36,00 лв. 1295,99 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 32,96 лв. 1384,42 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 30,75 лв. 1475,83 лв. 31,92% 37,01%