На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 28,10 лв. 84,30 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 21,34 лв. 85,38 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 14,60 лв. 87,58 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 10,11 лв. 91,02 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 7,87 лв. 94,50 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 6,53 лв. 98,00 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 5,65 лв. 101,74 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 4,55 лв. 109,18 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 3,91 лв. 117,20 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 3,48 лв. 125,22 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 3,18 лв. 133,76 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 2,97 лв. 142,59 лв. 31,92% 37,01%