На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 276,77 лв. 830,32 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 210,24 лв. 840,95 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 143,78 лв. 862,70 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 99,61 лв. 896,51 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 77,57 лв. 930,79 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 64,35 лв. 965,30 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 55,68 лв. 1002,18 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 44,81 лв. 1075,46 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 38,48 лв. 1154,42 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 34,26 лв. 1233,38 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 31,37 лв. 1317,54 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 29,26 лв. 1404,53 лв. 31,92% 37,01%