На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 273,61 лв. 820,83 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 207,84 лв. 831,35 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 142,14 лв. 852,85 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 98,47 лв. 886,27 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 76,68 лв. 920,15 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 63,62 лв. 954,28 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 55,04 лв. 990,73 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 44,30 лв. 1063,18 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 38,04 лв. 1141,24 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 33,87 лв. 1219,29 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 31,01 лв. 1302,49 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 28,93 лв. 1388,49 лв. 31,92% 37,01%