На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 230,41 лв. 691,23 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 175,02 лв. 700,08 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 119,70 лв. 718,19 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 82,93 лв. 746,33 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 64,57 лв. 774,87 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 53,57 лв. 803,60 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 46,35 лв. 834,30 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 37,30 лв. 895,31 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 32,03 лв. 961,04 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 28,52 лв. 1026,77 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 26,12 лв. 1096,83 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 24,36 лв. 1169,25 лв. 31,92% 37,01%