На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 226,55 лв. 679,64 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 172,09 лв. 688,34 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 117,69 лв. 706,15 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 81,54 лв. 733,82 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 63,49 лв. 761,87 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 52,68 лв. 790,13 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 45,57 лв. 820,31 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 36,68 лв. 880,30 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 31,50 лв. 944,93 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 28,04 лв. 1009,55 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 25,68 лв. 1078,44 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 23,95 лв. 1149,65 лв. 31,92% 37,01%