На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 221,98 лв. 665,94 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 168,62 лв. 674,47 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 115,32 лв. 691,91 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 79,89 лв. 719,03 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 62,21 лв. 746,52 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 51,61 лв. 774,20 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 44,65 лв. 803,78 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 35,94 лв. 862,55 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 30,86 лв. 925,88 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 27,48 лв. 989,21 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 25,16 лв. 1056,70 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 23,47 лв. 1126,48 лв. 31,92% 37,01%