На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 215,31 лв. 645,92 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 163,55 лв. 654,19 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 111,85 лв. 671,11 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 77,49 лв. 697,41 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 60,34 лв. 724,08 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 50,06 лв. 750,93 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 43,31 лв. 779,61 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 34,86 лв. 836,62 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 29,93 лв. 898,05 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 26,65 лв. 959,47 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 24,40 лв. 1024,94 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 22,76 лв. 1092,61 лв. 31,92% 37,01%