На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 207,93 лв. 623,79 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 157,95 лв. 631,78 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 108,02 лв. 648,12 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 74,84 лв. 673,52 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 58,27 лв. 699,27 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 48,35 лв. 725,20 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 41,83 лв. 752,91 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 33,67 лв. 807,96 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 28,91 лв. 867,28 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 25,74 лв. 926,60 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 23,57 лв. 989,82 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 21,98 лв. 1055,18 лв. 31,92% 37,01%