На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 205,47 лв. 616,41 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 156,08 лв. 624,31 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 106,74 лв. 640,46 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 73,95 лв. 665,55 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 57,58 лв. 691,00 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 47,78 лв. 716,63 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 41,33 лв. 744,00 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 33,27 лв. 798,41 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 28,57 лв. 857,03 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 25,43 лв. 915,64 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 23,29 лв. 978,12 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 21,72 лв. 1042,70 лв. 31,92% 37,01%