На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 199,50 лв. 598,50 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 151,54 лв. 606,17 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 103,64 лв. 621,85 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 71,80 лв. 646,21 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 55,91 лв. 670,92 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 46,39 лв. 695,80 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 40,13 лв. 722,38 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 32,30 лв. 775,21 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 27,74 лв. 832,12 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 24,70 лв. 889,03 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 22,61 лв. 949,70 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 21,09 лв. 1012,40 лв. 31,92% 37,01%