На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 192,83 лв. 578,48 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 146,47 лв. 585,89 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 100,17 лв. 601,05 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 69,40 лв. 624,60 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 54,04 лв. 648,48 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 44,84 лв. 672,53 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 38,79 лв. 698,22 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 31,22 лв. 749,28 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 26,81 лв. 804,29 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 23,87 лв. 859,29 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 21,86 лв. 917,93 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 20,39 лв. 978,54 лв. 31,92% 37,01%