На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 16,51 лв. 49,52 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 12,54 лв. 50,16 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 8,58 лв. 51,46 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 5,94 лв. 53,47 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 4,63 лв. 55,52 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 3,84 лв. 57,58 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 3,32 лв. 59,77 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 2,67 лв. 64,15 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 2,30 лв. 68,86 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 2,04 лв. 73,56 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,87 лв. 78,58 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 1,75 лв. 83,77 лв. 31,92% 37,01%