На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 15,81 лв. 47,42 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 12,01 лв. 48,02 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 8,21 лв. 49,27 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 5,69 лв. 51,20 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 4,43 лв. 53,15 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 3,68 лв. 55,13 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 3,18 лв. 57,23 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 2,56 лв. 61,42 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 2,20 лв. 65,93 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 1,96 лв. 70,43 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,79 лв. 75,24 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 1,67 лв. 80,21 лв. 31,92% 37,01%