На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 15,28 лв. 45,84 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 11,61 лв. 46,42 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 7,94 лв. 47,62 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 5,50 лв. 49,49 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 4,28 лв. 51,38 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 3,55 лв. 53,29 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 3,07 лв. 55,32 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 2,47 лв. 59,37 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 2,12 лв. 63,73 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 1,89 лв. 68,09 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,73 лв. 72,73 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 1,62 лв. 77,53 лв. 31,92% 37,01%