На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 142,25 лв. 426,75 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 108,05 лв. 432,22 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 73,90 лв. 443,39 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 51,20 лв. 460,77 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 39,87 лв. 478,39 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 33,08 лв. 496,13 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 28,62 лв. 515,08 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 23,03 лв. 552,74 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 19,78 лв. 593,33 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 17,61 лв. 633,91 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 16,12 лв. 677,16 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 15,04 лв. 721,87 лв. 31,92% 37,01%