На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 136,28 лв. 408,84 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 103,52 лв. 414,07 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 70,80 лв. 424,78 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 49,05 лв. 441,43 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 38,19 лв. 458,31 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 31,69 лв. 475,30 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 27,41 лв. 493,46 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 22,06 лв. 529,54 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 18,95 лв. 568,42 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 16,87 лв. 607,30 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 15,45 лв. 648,74 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 14,41 лв. 691,57 лв. 31,92% 37,01%