На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 13,00 лв. 38,99 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 9,87 лв. 39,49 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 6,75 лв. 40,51 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 4,68 лв. 42,09 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 3,64 лв. 43,70 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 3,02 лв. 45,33 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 2,61 лв. 47,06 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 2,10 лв. 50,50 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 1,81 лв. 54,21 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 1,61 лв. 57,91 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,47 лв. 61,86 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 1,37 лв. 65,95 лв. 31,92% 37,01%