На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 12,64 лв. 37,93 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 9,60 лв. 38,42 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 6,57 лв. 39,41 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 4,55 лв. 40,96 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 3,54 лв. 42,52 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 2,94 лв. 44,10 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 2,54 лв. 45,78 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 2,05 лв. 49,13 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 1,76 лв. 52,74 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 1,57 лв. 56,35 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,43 лв. 60,19 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 1,34 лв. 64,17 лв. 31,92% 37,01%