На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 11,59 лв. 34,77 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 8,80 лв. 35,22 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 6,02 лв. 36,13 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 4,17 лв. 37,54 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 3,25 лв. 38,98 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 2,70 лв. 40,43 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 2,33 лв. 41,97 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 1,88 лв. 45,04 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 1,61 лв. 48,35 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 1,43 лв. 51,65 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,31 лв. 55,18 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 1,23 лв. 58,82 лв. 31,92% 37,01%