На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 106,42 лв. 319,27 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 80,84 лв. 323,36 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 55,29 лв. 331,72 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 38,30 лв. 344,72 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 29,83 лв. 357,90 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 24,75 лв. 371,18 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 21,41 лв. 385,36 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 17,23 лв. 413,53 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 14,80 лв. 443,90 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 13,17 лв. 474,26 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 12,06 лв. 506,62 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 11,25 лв. 540,07 лв. 31,92% 37,01%