На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 9,80 лв. 29,40 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 7,44 лв. 29,77 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 5,09 лв. 30,54 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 3,53 лв. 31,74 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 2,75 лв. 32,96 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 2,28 лв. 34,18 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 1,97 лв. 35,48 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 1,59 лв. 38,08 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 1,36 лв. 40,87 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 1,21 лв. 43,67 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,11 лв. 46,65 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 1,04 лв. 49,73 лв. 31,92% 37,01%