На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 90,27 лв. 270,80 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 68,57 лв. 274,27 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 46,89 лв. 281,36 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 32,49 лв. 292,39 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 25,30 лв. 303,57 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 20,99 лв. 314,83 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 18,16 лв. 326,85 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 14,61 лв. 350,75 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 12,55 лв. 376,51 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 11,17 лв. 402,26 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 10,23 лв. 429,70 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 9,54 лв. 458,08 лв. 31,92% 37,01%