На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 8,78 лв. 26,34 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 6,67 лв. 26,68 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 4,56 лв. 27,37 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 3,16 лв. 28,44 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 2,46 лв. 29,53 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 2,04 лв. 30,63 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 1,77 лв. 31,80 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 1,42 лв. 34,12 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 1,22 лв. 36,63 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 1,09 лв. 39,13 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 1,00 лв. 41,80 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 0,93 лв. 44,56 лв. 31,92% 37,01%