На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 85,70 лв. 257,10 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 65,10 лв. 260,40 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 44,52 лв. 267,13 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 30,84 лв. 277,60 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 24,02 лв. 288,21 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 19,93 лв. 298,90 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 17,24 лв. 310,32 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 13,88 лв. 333,01 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 11,92 лв. 357,46 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 10,61 лв. 381,91 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 9,71 лв. 407,97 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 9,06 лв. 434,91 лв. 31,92% 37,01%