На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 81,87 лв. 245,62 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 62,19 лв. 248,76 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 42,53 лв. 255,20 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 29,47 лв. 265,20 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 22,94 лв. 275,34 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 19,04 лв. 285,55 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 16,47 лв. 296,46 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 13,26 лв. 318,13 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 11,38 лв. 341,49 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 10,13 лв. 364,85 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 9,28 лв. 389,74 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 8,66 лв. 415,48 лв. 31,92% 37,01%