На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 81,13 лв. 243,40 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 61,63 лв. 246,52 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 42,15 лв. 252,90 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 29,20 лв. 262,81 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 22,74 лв. 272,86 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 18,87 лв. 282,98 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 16,32 лв. 293,79 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 13,14 лв. 315,27 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 11,28 лв. 338,42 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 10,04 лв. 361,56 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 9,20 лв. 386,23 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 8,58 лв. 411,73 лв. 31,92% 37,01%