На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 7,69 лв. 23,08 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 5,84 лв. 23,37 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 4,00 лв. 23,98 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 2,77 лв. 24,92 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 2,16 лв. 25,87 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 1,79 лв. 26,83 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 1,55 лв. 27,85 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 1,25 лв. 29,89 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 1,07 лв. 32,08 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 0,95 лв. 34,28 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 0,87 лв. 36,62 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 0,81 лв. 39,03 лв. 31,92% 37,01%