На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 542,66 лв. 1627,97 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 412,21 лв. 1648,82 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 281,91 лв. 1691,47 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 195,31 лв. 1757,75 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 152,08 лв. 1824,95 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 126,18 лв. 1892,63 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 109,16 лв. 1964,93 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 87,86 лв. 2108,62 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 75,45 лв. 2263,43 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 67,17 лв. 2418,23 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 61,51 лв. 2583,24 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 57,37 лв. 2753,81 лв. 31,92% 37,01%