На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 540,55 лв. 1621,64 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 410,61 лв. 1642,42 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 280,82 лв. 1684,90 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 194,55 лв. 1750,92 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 151,49 лв. 1817,87 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 125,69 лв. 1885,28 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 108,74 лв. 1957,30 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 87,52 лв. 2100,43 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 75,15 лв. 2254,64 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 66,91 лв. 2408,84 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 61,27 лв. 2573,21 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 57,15 лв. 2743,11 лв. 31,92% 37,01%