На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 474,17 лв. 1422,50 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 360,18 лв. 1440,72 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 246,33 лв. 1477,98 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 170,66 лв. 1535,90 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 132,89 лв. 1594,62 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 110,25 лв. 1653,75 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 95,39 лв. 1716,93 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 76,77 лв. 1842,48 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 65,93 лв. 1977,75 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 58,70 лв. 2113,02 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 53,74 лв. 2257,20 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 50,13 лв. 2406,24 лв. 31,92% 37,01%