На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 471,71 лв. 1415,12 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 358,31 лв. 1433,25 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 245,05 лв. 1470,32 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 169,77 лв. 1527,93 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 132,20 лв. 1586,35 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 109,68 лв. 1645,18 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 94,89 лв. 1708,03 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 76,37 лв. 1832,93 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 65,58 лв. 1967,50 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 58,39 лв. 2102,06 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 53,46 лв. 2245,50 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 49,87 лв. 2393,76 лв. 31,92% 37,01%