На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 463,63 лв. 1390,88 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 352,18 лв. 1408,70 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 240,86 лв. 1445,14 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 166,86 лв. 1501,76 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 129,93 лв. 1559,18 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 107,80 лв. 1617,00 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 93,27 лв. 1678,78 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 75,06 лв. 1801,54 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 64,46 лв. 1933,80 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 57,39 лв. 2066,06 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 52,55 лв. 2207,04 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 49,02 лв. 2352,77 лв. 31,92% 37,01%