На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 447,47 лв. 1342,41 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 339,90 лв. 1359,61 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 232,46 лв. 1394,78 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 161,05 лв. 1449,43 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 125,40 лв. 1504,85 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 104,04 лв. 1560,65 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 90,02 лв. 1620,27 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 72,45 лв. 1738,76 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 62,21 лв. 1866,41 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 55,39 лв. 1994,06 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 50,72 лв. 2130,13 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 47,31 лв. 2270,78 лв. 31,92% 37,01%