На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 444,31 лв. 1332,93 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 337,50 лв. 1350,01 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 230,82 лв. 1384,92 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 159,91 лв. 1439,19 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 124,52 лв. 1494,22 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 103,31 лв. 1549,63 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 89,38 лв. 1608,83 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 71,94 лв. 1726,47 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 61,77 лв. 1853,23 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 55,00 лв. 1979,98 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 50,36 лв. 2115,08 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 46,97 лв. 2254,74 лв. 31,92% 37,01%