На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 433,77 лв. 1301,32 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 329,50 лв. 1317,99 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 225,35 лв. 1352,08 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 156,12 лв. 1405,06 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 121,57 лв. 1458,78 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 100,86 лв. 1512,88 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 87,26 лв. 1570,67 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 70,23 лв. 1685,53 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 60,31 лв. 1809,28 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 53,70 лв. 1933,02 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 49,16 лв. 2064,92 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 45,86 лв. 2201,26 лв. 31,92% 37,01%