На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 421,13 лв. 1263,39 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 319,89 лв. 1279,57 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 218,78 лв. 1312,67 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 151,57 лв. 1364,10 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 118,02 лв. 1416,26 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 97,92 лв. 1468,78 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 84,72 лв. 1524,89 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 68,18 лв. 1636,40 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 58,55 лв. 1756,54 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 52,13 лв. 1876,67 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 47,73 лв. 2004,73 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 44,52 лв. 2137,10 лв. 31,92% 37,01%