На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 365,28 лв. 1095,85 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 277,47 лв. 1109,89 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 189,77 лв. 1138,59 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 131,47 лв. 1183,21 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 102,37 лв. 1228,45 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 84,93 лв. 1274,00 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 73,48 лв. 1322,67 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 59,14 лв. 1419,39 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 50,79 лв. 1523,60 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 45,22 лв. 1627,81 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 41,40 лв. 1738,88 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 38,62 лв. 1853,70 лв. 31,92% 37,01%