Nicollebaby.com предлага следните методи за доставка:

България

  • Доставка до личен адрес - заплащането е в брой при доставка, 6,50 лв., Безплатна доставка за поръчки над 150,00 лв.

ВНИМАНИЕ!
- ДОСТАВКАТА Е ДО НАЙ-БЛИЗКОТО МЯСТО, НА КОЕТО МОЖЕ ДА ПАРКИРА АВТОМОБИЛЪТ НА ДОСТАВЧИКА. НЕ Е ВКЛЮЧЕНО ВНАСЯНЕ И КАЧВАНЕ. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА УВЕДОМЯВАМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ДЕНЯ НА ДОСТАВКА.


- ЗАЯВЕНА УСЛУГА МОНТАЖ НЕ ОЗНАЧАВА ПРЕНАСЯНЕ/ВНАСЯНЕ/КАЧВАНЕ НА СТОКАТА ДО  ВХОД/ЕТАЖ.

  • Офис на Еконт - всички пратки БЕЗ МЕБЕЛИ, 6,50 лв., Безплатна доставка за поръчки над 150,00 лв.
  • Вземане от магазин гр.София, Тип "Вземане от търговския обект", Безплатна доставка за всички поръчки 

Мебелите се доставят безплатно само до адрес чрез куриерска фирма ЕВРОПЪТ и се плаща чрез наложен платеж. 

Опцията за доставка до офис на Еконт е за всички продукти, с изключение на мебелите. 

ВРЪЩАНЕ 

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 /четиринадесет/ дни , считано от датата, на която Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, приеме стоката/стоките. 

За да бъде спазен срокът за отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати имейл или SMS съобщение до NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ за упражняване на право на отказ преди изтичането на 14 /четиринадесет/ дневния срок, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, е приел стоката/стоките. Потребителят трябва да обяви решението си за отказ от договора с недвусмислено заявление.

След получаване на съобщението за отказ, NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ незабавно ще изпрати имейл или SMS съобщение до Потребителя, в което ще потвърди получаването и приемането на отказа.

ВАЖНО! ПРИ ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА, ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА СА ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

До връщането на получената стока обратно на NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/, Потребителят се задължава да я съхранява по подходящ начин и безопасни условия с цел стоката да запази целостта си, качеството и характеристиките, съответстващи при доставянето й.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/, рискът от случайното й загубване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай, че Потребителят се откаже от договора, NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ ще възстанови плащанията, които е получил от Потребителя, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е получено съобщение за решението на Потребителя да се откаже от договора.

NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ ще извърши възстановяването чрез един от следните начини:

- по банкова сметка, посочена от Потребителя, като с приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява изричното си съгласие за използване на тези платежни средства

- или ще възстанови сумата чрез изпращане на ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД до посочен адрес от Потребителя 

От сумата, която Потребителят е платил по договора, се прихващат  разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/.

По силата на настоящите Общи условия Потребителят се счита за уведомен и е съгласен при отказ от закупена стока да заплаща разходите за връщането й.

Потребителят следва да изпрати обратно стоката до: фирма АЛЕЙН ЕООД, тел.: 0879800041 офис на ЕКОНТ в гр.Хасково, на бул.Съединение 66,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни след деня, в който Потребителят е информирал "NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ " за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14 /четиринадесет/ - дневния срок от деня, в който Потребителят е информирал  "NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ " за отказа си от договора.

"NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ " има право да отложи възстановяването на плащанията на Потребителя до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства от Потребителя, че същият е изпратил обратно стоката, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.


ПРИ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ВЪРНЕ:

ü стоката в оригиналната опаковка – да не е нарушена и без увреждания;

ü стоката в нейната цялост, в пълна окомплектовка и с всички аксесоари, съответстващи на доставката и без нарушен търговски вид;

ü стоката без увреждания - счупвания, следи от драскотини, удари;

ü стоката да не е употребявана, без следи от износване и употреба;


ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ГУБИ ПРАВОТО СИ НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

 

В случаите, при които върнатата стока

ü  е с увредена опаковка

ü  има следи от износване и употреба

ü  има драскотини

ü  е увредена от удари

ü  има липсващи аксесоари


"NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ " запазва правото си да прецени спазени ли са изискванията за отказ, да приеме ли върнатата стока, губи ли Потребителят право на отказ от договора или да приеме стоката като направи отбив от цената. За решението си "NICOLLE BABY /АЛЕЙН ЕООД/ " уведомява Потребителя, като му изпраща имейл или SMS съобщение.

 

ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

ü за стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

ü за доставени запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

ü за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

ü за стоки, при които Потребителят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;